Skip to main content

Uvod u sistem fondova Evropske unije: 31. maj 2016.

“U Subotici je bila prva stanica zajedničke turneje Mađarskog Razvojnog Centra iz Budimpešte i Fondacije Karolj Biro iz Subotice, čija centralna tema su direktni fondovi Evropske unije, na koje Srbija može da konkuriše. Na obuku su pozvani direktori vojvođanskih mađarskih institucija, direktori škola i predstavnici nevladinih organizacija.

Antal Kiš, izvršni direktor Mađarskog Razvojnog Centra je objasnio da njihova organizacija nudi informacije i pomoć Mađarima koji žive na ovim prostorima, u vezi Evropskih fondova, koji su dostupni u Briselu, u mnogim slučajevima u konkursima vezanim za prekograničnu saradnju, a sve kroz vojvođansku turneju od tri stanice. On je naglasio da su i vojvođanski Mađari ravnopravni državljani Evropske unije, tako da i oni mogu da učestvuju u Briselskim programima. U ovome pomažu dve web-stranice palyazatokmagyarul.eu i nyeromagyarok.eu, koje su pokrenuli kako bi Mađari poverovali u to da su sposobni da konkurišu i da na tim konkursima budu uspešni ‒ naglasio je prvi čovek Mađarskog Razvojnog Centra u Subotici. Dodao je da se pred zajednicom Mađara od 13 miliona ljudi nikad nije nalazilo ovoliko mogućnosti, kao sada. Antal Kiš je potom predstavio publikaciju pod nazivom „Mađari koji pobeđuju”, koja predstavlja one mađarske projekte, koji su bili uspešni na direktno dostupnim konkursima Evropske unije u Briselu.

Na predstavljenoj web stranici se mogu naći svi konkursi raspisani od strane Evropske Komisije.

Prijave – osim u slučaju programa Erasmus+ ‒ se primaju direktno u Briselu i tamo i odlučuju o njima. Većina njih je otvorena samo za zemlje članice Evropske unije, ali ima i onih, u koje može da se uključi i Srbija ‒ objasnila je predavačica dr. Aniko Nađ Silvia.

Glavni cilj Fondacije Karolj Biro je da potpomogne evropsku integraciju vojvođanskih Mađara – izjavio je za Vojvodinu danas menadžer te fondacije, Mikloš Nađ. Zbog toga su pozvali saradnike Mađarskog Razvojnog Centra, koji pomažu u konkurisanju za direktne Briselske fondove, kako Mađarima u matici, tako i onima van nje. Cilj obuka je da se sa jedne strane napravi mapa raznih evropskih fondova, koji su dostupni iz Srbije, a sa druge da se predstave direktna finansijska sredstva dostupna u Briselu, direktorima institucija, obrazovnim institutima i nevladinim organizacijama, odnosno da se doprinese stvaranju budućih partnerskih kontakata između vojvođanskih, mađarskih organizacija, odnosno onih iz Unije.  

Fondacija Karolj Biro uskoro nastavlja set obuka za mlade koje je započeo na proleće, čija sledeća stanica će biti u Budimpešti, a na kraju će učesnici biti u mogućnosti da se upoznaju sa sistemom institucija EU i procesom priključivanja, osnosno sa njihovim uticajem. Ove godine će organizovati još jednu IT obuku, odnosno uskoro će pokrenuti i web stranicu fondacije, na kojoj će biti dostupne i informacije o obukama, pošto Fondacija Karolj Biro trenutno informiše zainteresovane preko društvenih mreža ‒ rekao je menadžer Mikloš Nađ.

Sledeće predavanje saradnika Mađarskog Razvojnog Centra će biti održano u sredu u svečanoj sali Gradske kuće u Senti sa početkom u 11 časova, a vojvođanski karavan se završava u 16 časova u studentskom domu „Evropa” u Novom Sadu. Posle ovih predstavljanja, učesnici će biti u mogućnosti da osvoje trodnevnu obuku u Mađarskoj, ukoliko budu uspešni na testu posle ovdašnje obuke.”

Greta Bašić