Skip to main content

O Fondaciji

logo

 

Fondacija Karolj Biro je formirana 20-og jula 2015. godine u Subotici, sa sedištem ulica Age Mamužića 11.

Partneri sa kojima sarađujemo je Institut Robert Šuman, i Mađarski Razvojni Centar. Sa njima zajedno se trudimo da postignemo svoje ciljeve, kako bi izgradili jednu lepšu budućnost, u kojoj svakako ima mesta za Uniju, šta više, ona čini njen značajan deo.

Mađarska, kao susedna zemlja, i kao zemlja matica mađarske manjine koja živi ovde, u Vojvodini, posvećuje posebnu pažnju procesu evropskih integracija Republike Srbije. Iz ovog proizilazi da vojvođanska mađarska zajednica može da ispuni ulogu mosta u procesu pridruživanja Republike Srbije. Da bi zajednica iskoristila ovu svoju prednost i iz ovog procesa izašla kao pobednik, mora da učestvuje u njemu aktivno u skladu sa svojom snagom. Za ovo joj je pak potrebno znanje i iskustva. Fondacija Karolj Biro želi da potpomogne prikupljanje ovog znanja i iskustva sa svim mogućim sredstvima.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva znanje o Evropskoj uniji vojvođanskih mađarskih studenata ili visoko obrazovanih mladih ljudi je nedovoljno. Ovaj nedostatak želi da dopuni Fondacija Karolj Biro, pošto smatramo je za njihov karierni razvoj, neophodno znanje. I naravno, što je veći broj ljudi, kojima možemo da pomognemo, na taj način i mi lakše postižemo svoje ciljeve.

Statut Fondacije karolj Biro

Статут Фондације

На основу одговарајућих чланова Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/2010 и 99/2011), а у вези са Актом о оснивању Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány од дана 20.07.2015. године, Управни одбор Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány, на Првој седници одржаној дана 20.07.2015. године у Суботици,  ул. Аге Мамужића бр.: 11,  односно на седници одржаној дана _________ године у Суботици изменио и допунои текст статута, који гласи:

С Т А Т У Т

Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány

 

Предмет уређивања
Члан 1.

Овим статутом уређују се назив, седиште, циљеви, делатност, органи и њихова овлашћења, имовина, круг корисника и правила коришћења средстава, облик и садржај печата, (знака и логотипа),  јавност рада, начин доношења одлука о статусним променама и престанку рада, начин расподеле имовине у случају престанка рада, начин обезбеђивања континуитета у раду после престанка оснивача и поступак за измену статута и других општих аката Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány - Foundation Biro Karoly (у даљем тексту: Фондација).

Назив Фондације
Члан 2.

Назив Фондације, одређен и Актом о оснивању Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány од дана 20.07.2015. године (у даљем тексту: оснивачки акт) гласи: „Фондација Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány“.
Фондација нема скраћени назив.

...

PDF dokumentum letöltése