Skip to main content

Az Alapítványról

logo

A Bíró Károly Alapítvány 2015. 07. 20. – án alakult meg, Szabadkán, az Ago Mamuzsity utca 11 – es szám alatt.

Együttműködő partnereink a Robert Schuman Intézet, és a Magyar Fejlesztési Központ. Velük vállvetve igyekszünk elérni céljainkat, hogy egy szebb jövőt teremtsünk, amiben igenis helye van az Uniónak, sőt egy nagyon fontos részét alkotja.

Szerbia eurointegrációs folyamatára Magyarország, mint szomszédos állam, és mint az itt élő magyar kisebbség anyaországa kiemelt figyelmet fordít. Ebből adódóan a vajdasági magyar közösség egy híd szerepet tud betölteni Szerbia csatlakozási folyamatában. Ahhoz, hogy a közösség ezen előnyét kihasználja és nyertesként kerüljön ki a folyamatokból, erejéhez mérten aktívan részt kell vennie benne. Ehhez azonban tudásra, tapasztalatokra van szüksége. Ezen tudás és tapasztalás megszerzését kívánja a Bíró Károly Alapítvány elősegíteni minden lehetséges eszközzel.

A vajdasági magyar felsőoktatásban részt vevő vagy azt már befejező fiatalok tudása Európai Unióról az eddigi tapasztalatok szerint hiányos. Ezt a hiányosságot is kívánja a Bíró Károly Alapítvány pótolni, mivel szüksége van az embereknek a tudásra, hogy fejlődni tudjanak. És természetesen minél több embernek tudunk segíteni, mi is annál könnyebben el tudjuk érni céljainkat. Ez mindenkinek hasznos.

Statútum Bíró Károly

Статут Фондације

На основу одговарајућих чланова Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник РС“, број 88/2010 и 99/2011), а у вези са Актом о оснивању Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány од дана 20.07.2015. године, Управни одбор Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány, на Првој седници одржаној дана 20.07.2015. године у Суботици,  ул. Аге Мамужића бр.: 11,  односно на седници одржаној дана _________ године у Суботици изменио и допунои текст статута, који гласи:

С Т А Т У Т

Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány

 

Предмет уређивања
Члан 1.

Овим статутом уређују се назив, седиште, циљеви, делатност, органи и њихова овлашћења, имовина, круг корисника и правила коришћења средстава, облик и садржај печата, (знака и логотипа),  јавност рада, начин доношења одлука о статусним променама и престанку рада, начин расподеле имовине у случају престанка рада, начин обезбеђивања континуитета у раду после престанка оснивача и поступак за измену статута и других општих аката Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány - Foundation Biro Karoly (у даљем тексту: Фондација).

Назив Фондације
Члан 2.

Назив Фондације, одређен и Актом о оснивању Фондације Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány од дана 20.07.2015. године (у даљем тексту: оснивачки акт) гласи: „Фондација Карољ Биро - Bíró Károly Alapítvány“.
Фондација нема скраћени назив.

...

PDF dokumentum letöltése