Skip to main content

Nasleđe

Radio je kao notar do novembra 1889. godine, kada je konkurisao na mesto gradskog notara. Nije uspeo da dobije taj posao, pošto je izabran neko drugi. Pretpostavlja se da je poraz, koji je doživeo u okviru svoje partije, Karolj Biro podneo vrlo teško i da je to bila potpora kasnijem suprostavljanju gradonačelniku Lazaru Mamušicu. Pošto nije izabran za glavnog notara, Biro je odmah podneo ostavku na mesto notara, i u kući svog oca, na adresi ulica Berčenji 34. (danas: Braće Radića 5.) otvorio advokatsku kancelariju. Ovaj posao je međutim obavljao svega godinu dana.