Skip to main content

Dr. Karolj Biro

Radio je kao notar do novembra 1889. godine, kada je konkurisao na mesto gradskog notara. Nije uspeo da dobije taj posao, pošto je izabran neko drugi. Pretpostavlja se da je poraz, koji je doživeo u okviru svoje partije, Karolj Biro podneo vrlo teško i da je to bila potpora kasnijem suprostavljanju gradonačelniku Lazaru Mamušicu. Pošto nije izabran za glavnog notara, Biro je odmah podneo ostavku na mesto notara, i u kući svog oca, na adresi ulica Berčenji 34. (danas: Braće Radića 5.) otvorio advokatsku kancelariju. Ovaj posao je međutim obavljao svega godinu dana. Veliki župan Jankovič je 26. juna 1889. godine zbog bolesti Kazmera Jankoviča počasnog tužioca, na njegovo mesto postavio Adolfa Landauera, koji je do tada bio zamenik počasnog tužioca. A na mesto Landauera je postavljen Karolj Biro. Još pre ideje o spajanju liberala i Nacionalne Partije, 26. decembra 1898. godine je Suboticu posetio Albert Aponji. Smestio se u kući Karolja Biroa, što je bio siguran znak ko mu je čovek od poverenja u gradu. Odatle su zajedno krenuli u Hotel Hungaria, gde su na sastanku razgovarali o ozloglašenom predlogu Kalmana Tise. Posle toga se na opozicionoj političkoj paleti pojavila Nacionalna Partija sa svojim agrarnim programom na čelu sa Karoljem Biroem. Subotički lider Nezavisne Partije je bio Šimon Mukič. Pošto Adolf Landauer od 1898. godine već nije bio počasni glavni tužilac, po dobro ustaljenom automatizmu na njegovo mesto je postavljen dotadašnji počasni zamenik tužioca, Karolj Biro.