Skip to main content

Kako funkcioniše EU? – dvodnevno savetovanje u Novom Sadu

Kako funkcioniše EU? - Počelo je dvodnevno savetovanje sa ovim naslovom u Novom Sadu.

Cilj konferencije organizovane u studentskom domu „Evropa” je da mladima prikaže istorijat i institucije EU, odnosno njihovo funkcionisanje. Na konferenciji učestvuje oko tridesetoro mladih. Imali su prilike da se upoznaju sa istorijatom, organizacijom i ciljevima Evropske narodne partije. Gabor Berceli: „Evropska narodna partija je sve do danas najveća dominantna politička snaga i u okviru evropskih institucija, zbog toga je tu moguće uticati na pravac i sadržaj pridruživanja Evropskoj uniji, na proces integracija.”

Prisutni su imali prilike da čuju predavanje o institucionalnoj strukturi i mehanizmima za donošenje odluka Evropske unije. Prisvajanje osnovnih saznanja o ovom komplikovanom sistemu predstavlja značajnu prednost za mlade ljude. Edit Bauer: „Evropska tela, odnosno mehanizmi za donošenje odluka nam toliko duboko utiču na živote, da mislim da je danas to već i deo osnovne inteligencije. Naročito oni, koji žele da se bave nekim evropskim pitanjima, bar grubo moraju da znaju kojoj instituciji treba da se obrate ukoliko zaista žele da reše ta evropska pitanja.”

Predsednik SVM-a, Ištvan Pastor je na savetovanju rekao da svi, a naročito mladi moraju da se upoznaju sa funkcionisanjem Evropske unije. „Za one koji ovde sede je na početku njihovih karijera svakako nezaobilazno ne samo upoznavanje sa ovom temom, već i sticanje znanja o svemu tome na takvom nivou, koji može da se meri sa poznavanjem funkcionisanja sistema u Srbiji.”

Savetovanje su zajedno organizovali Fondacija Karolj Biro Saveza vojvođanskih Mađara i Institut Robert Šuman iz Budimpešte. U subotu je najviše bilo reči o izazovima u procesu pristupanja Evropskoj uniji.