Skip to main content

Kako funkcioniše EU?

 Partner na projektu:

Institut Robert Šuman

Cilj projekta:

Na osnovu dosadašnjeg iskustva znanje o Evropskoj uniji vojvođanskih mađarskih studenata ili visoko obrazovanih mladih ljudi je nedovoljno. Ovaj nedostatak želi da dopuni Fondacija Karolj Biro u saradnji sa Institutom Robert Šuman. Cilj projekta je bio da se studenti upoznaju sa funkcionisanjem Evropske unije, osnovama njenog sistema institucija, odnosno da na licu mesta i vide njegovo funkcionisanje u praksi.

Aktivnosti:

U organizaciji Fondacije Karolj Biro, Institut Robert Šuman je održao dvodnevnu obuku za 33 studenata i visoko obrazovana stručnjaka, na kraju koje su popunili jedan test, na osnovu koga je izabrano 12 najboljih, koji su dobili mogućnost da učestvuju na obukama Instituta u Budimpešti i Briselu.

Rezultati:

Mladi su se upoznali sa osnovama funkcionisanja EU, pa su se u Budimpešti u Parlamentu i u različitim državnim institucijama upoznali sa procesom priključivanja Mađarske, odnosno bili su u mogućnosti da vide kako je priključivanje uticalo na različita ministarstva, kakve svakodnevne promene je donelo članstvo posle 2004. godine. Prilikom posete Briselu su se upoznali sa mehanizmom donošenja odluka u Evropskom parlamentu, stekli uvid u rad Komisije i Saveta, posetili Komitet Regija i upoznali se i sa Evropskom narodnom partijom, koja je ujedno bila i najveći donator ove serije obuka.