Skip to main content

Intervju sa Ištvanom Pastorom, predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara (deo): 1. avgust 2015.

„Savet SVM-a je tokom jula doneo odluku o osnivanju Fondacije Karolj Biro. Čime se bavi ova fondacija?

Odluka se odnosi na to da će SVM nakon 21 godine vođenja politike osnovati svoju stranačku fondaciju. Izabrali smo ovo ime, jer se pregledom 110 godina političke prošlosti ovog regiona vidi da je ličnost Karolja Biroa bliska onome što mi predstavljamo. Zahvaljujući njemu, Subotica je postala prava riznica secesije, on je bio poslednji gradonačelnik pre završetka Prvog svetskog rata i srpske okupacije. Prema onome što je ostvario, Karolj Biro treba da predstavlja kolosek, kako za fondaciju, tako i za SVM. Grad i zajednica imaju veliki dug prema njemu, nema čak ni ulice u Subotici koja bi nosila njegovo ime, a nema ni njegove javne skulpture, niti kulta. Fondacija će pomagati stručne radionice, okrugle stolove, obuke, konferencije u čijim okvirima ćemo se baviti svim mogućim aspektima očuvanja nacionalnog identiteta, pitanjima manjinske autonomije, odnosno celokupnim pitanjem autonomija, evropskim integracijama, pitanjima vezanim za promenu Ustava i političkog sistema, privrednim i teritorijalnim razvojem, očuvanjem životne sredine. Kroz ovu fondaciju želimo da ojačamo veze za strankama koje pripadaju Evropskoj narodnoj partiji, jer i ostale stranke članice Narodne partije imaju slične fondacije. Fondacija će sredstva obezbediti putem konkursa, između ostalog u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer i Institutom Robert Šuman.”