Skip to main content

Uvod u sistem fondova Evropske unije

Partner na projektu:

Mađarski Razvojni Centar

Cilj projekta:

Mađarska, kao susedna zemlja, i kao zemlja matica mađarske manjine koja živi ovde, u Vojvodini, posvećuje posebnu pažnju procesu evropskih integracija Republike Srbije. Iz ovog proizilazi da vojvođanska mađarska zajednica može da ispuni ulogu mosta u procesu pridruživanja Republike Srbije. Da bi zajednica iskoristila ovu svoju prednost i iz ovog procesa izašla kao pobednik, mora da učestvuje u njemu aktivno u skladu sa svojom snagom. Za ovo joj je pak potrebno znanje i iskustva. Fondacija Karolj Biro želi da potpomogne prikupljanje ovog znanja i iskustva sa svim mogućim sredstvima.

Cilj projekta je bio da krene obuka poznavaoca, stručnjaka sistema fondova EU, koji bi kasnije mogli da iskoriste mogućnosti konkurisanja za direktne Briselske grantove, koji se konstantno proširuju za Srbiju, a sredstva bi mogla da iskoriste i vojvođanske mađarske institucije, škole, preduzetnici i nevladin sektor. Ovim bi se pored donacija iz matice pojavio još jedan stub u finansiranju zajednice, koji može da osigura osnovu ne samo za njen opstanak, već i razvoj.

 

Aktivnosti:

Na osnovu okvirnog dogovora sa Mađarskim Razvojnim Centrom, Fondacija je organizovala set predavanja na 3 mesta: u Subotici, Senti i u Novom Sadu. Učesnici su na kraju predavanja popunili jedan test. Na osnovu postignutih rezultata, najuspešniji su dobili poziv na obuku Mađarskog Razvojnog Centra, koji se održavao tokom juna i jula, u mestu Dobogoke, u 2 dela.  

Rezultati:

Fondacija Karolj Biro je na ovu obuku delegirao oko 20 osoba. Na trodnevnoj obuci su učesnici upoznali direktne Briselske grantove, njihove karakteristike i dobili ideje na koji način oni mogu da se iskoriste. Najveći rezultat obuke je ipak to što su učesnici iz svih delova Karpatskog basena gde žive Mađari imali prilike da izgrade kontakte među sobom, koji će im biti od velike pomoći prilikom planiranja projekata koji zahtevaju partnerstvo više zemalja.